Obložený sýrový talíř Béé-Méé

Barbichette nebo 3 Picandous (kozí sýr - cca 125 g)
Ossau-Iraty CHOP farmářský nebo kozí Tomme z Pyrenejí (ovčí nebo kozí sýr - cca 150 g)
Selles sur Cher CHOP nebo kozí sýr v popelu (kozí sýr - cca 150 g)
2 Crottins de Chavignol nebo Picodons (kozí sýr - 120 g)
ovčí Brie nebo farmářský kozí Brie (ovčí nebo kozí sýr - cca 150 g)
Roquefort CHOP papillon (ovčí sýr - cca 150 g)

Cena: 1100,- Kč

Výběr sýrů se řídí jejich zralostí a aktuální nabídkou produktů na skladu. Nedostupný nebo nedostatečně zralý sýr může být výjimečně nahrazen jiným.